โรคหลอดเลือดสมอง วิธีสังเกตุอาการเบื้องต้น

โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร โรคหลอดเลือสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากหลอดเลือดตีบหรืออุดตันหรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลายและการทำงานของสมองบางส่วนหรือทั้งหมด ทำงานผิดปกติ อาการเกิดขึ้นทันทีทันใด โรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน หลอดเลือดสมองตีบเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้ประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลดลง ส่วนหลอดเลือดสมองอุดตันเกิดจากลิ่มเลือดจากหัวใจไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง

ประเภทที่ 2 หลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด เกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบางซึ่งเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง หรือหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นจาการสะสมของไขมันในหลอดเลือดทำให้ปริแตกง่าย ส่งผลให้เกิดภาวะเลือดออกในสมอง และเกิดความเสียหายต่อสมองตามมา

อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการสับสน มีภาวะพูดลำบาก ลิ้นแข็ง หรือมีความผิดปกติในการเข้าใจด้านภาษา มีภาวะกลืนลำบาก ปากเบี้ยว เดินเซ ทรงตัวลำบาก ใช้แขนขาได้ไม่ปกติ ชาหรืออ่อนแรง ใบหน้า แขนขาครึ่งซีก ตาเห็นภาพซ้อน มองเห็นครึ่งซีก หรือตามัวข้างเดียว มีภาวะตาดับเหมือนมีม่านมาบังตา

คุณมีความเสี่ยงเป็นอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ ลองทดสอบตาม F:FACE ใบหน้า ให้ยิงฟันหรือยิ้ม สังเกตว่าปากเบี้ยวมุมปากตกหรือไม่ A:ARM แขน ให้ยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้นนาน 10 วินาที สังเกตว่ามีแขนข้างใดข้างหนึ่งตกหรือยกไม่ขึ้นหรือไม่ S:SPEECH การพูด ให้ลองพูดประโยคง่าย ๆ ซ้ำ ๆ สังเกตว่าพูดไม่ชัด หรืออกเสียงเพี้ยนหรือไม่ T:TIME เวลา หากพบอาการผิดปกติให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดทันที