ดูแลสุขภาพ

สุขภาพ

สุขภาพดี เริ่มที่ตัวเราเอง วิธีง่ายๆ ดูแลตัวเองให้สุขภาพดี

วิธีง่ายๆ สำหรับการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเริ่มด้วยการดื่มประมาณวันละ 2 ลิตรหรือประมาณ 8-10 แก้ว น้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย