อ่อมปลาดุกนา

เมนูอาหาร

อ่อมปลาดุกนาใส่ยอดประเปร๊อะ อาหารพื้นบ้านที่รสชาดแซบอย่าบอกใคร

อ่อมปลาดุกนาใส่ยอดประเปร๊อะ อาหารพื้นบ้านที่ชาวบ้านนิยมทำกินกันมาแต่โบราณ ได้กลิ่นหอมของน้ำปลาร้า ซึ่งวิถีชีวิตชาวอีสานจะมีปลาร้าเป็นเครื่องปรุง เราไปเริ่มทำกันเลย