โรคทางเดินปัสสาวะ

สุขภาพ

ก่อนสายเกินแก้ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ภัยร้ายที่มาโดยไม่รู้ตัว

โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ทางเดินปัสสาวะเป็นระบบที่มีความสำคัญและรักษาสมดุลของเหลวในร่างกาย เนื่องจากมีหน้าที่กำจัดของเสียประกอบด้วยอวัยยวะหลายส่วนที่ทำงานร่วมกัน