โรคหลอดเลือดสมอง

สุขภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง วิธีสังเกตุอาการเบื้องต้น

โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร โรคหลอดเลือสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากหลอดเลือดตีบหรืออุดตันหรือหลอดเลือดแตก